Liikkeenjohdon konsultointia vuodesta 2006.
Kaiken toimintamme perustana on ehdoton luottamuksellisuus ja puolueettomuus.

Motto: Yritykselläsi ei ole ongelmia - sillä on vain haasteita, joihin pitää vastata!

SoleCon tarjoaa laadukkaita suunnittelupalveluja, jotka käsittävät kokonaisvaltaisen selvityksen ja raportoinnin sovitusta aiheesta asiakkaan kanssa sovittavassa laajuudessa.
Valmennus- ja pienryhmäohjauksemme perustuu tehokkaaseen ja kannustavaan aivoriihi-tyyppiseen työskentelyyn, jossa ryhmän hiljaisimmatkin jäsenet saavat äänensä kuuluville luottamuksellisessa ja innovatiivisessa hengessä.

Suunnittelupalvelut pk-yrityksille ja yhteisöille

Painopisteitä ovat toiminnan kehittäminen ja ratkaisujen etsintä. Tuomme riippumattoman, ulkopuolisen näkökulman esillä oleviin asioihin ja etsimme sopivan ratkaisun yhdessä Teidän kanssanne. Tarvittaessa kokoamme sovitusta aiheesta ajankohtaisen teemapaketin toimintojen ja suunnittelun tueksi päätöksentekoa helpottamaan.
 

Valmennus ja pienryhmäohjaus

Aivoriihi Rullaa Rennommin: "Pähkähullut ideat" ovatkin salonkikelpoisia! - Aivoriihi-kehittämisseminaari

Kohderyhmä: yrityksen / organisaation kehittämiseen osallistuvat henkilöt, johtajat, esimiehet, työntekijät.
Aivoriihi on luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jossa käsillä olevaan haasteeseen etsitään ryhmän voimin uudenlaisia ratkaisumalleja ja jatkojalostukseen soveltuvia ideoita.  Aivoriihi aktivoi ajattelua ja se on vahva työkalu toimintojen kehittämiseen.

Aivoriihen hyödyt
- "ideatalkoot"
- avartaa ajatuksia ja ajattelu monipuolistuu, ennakkoluulot vähenevät
- edistää lateraalista ajattelua, joka on useitten uusien innovaatioiden taustalla
- kehittää kykyä arvioida uusia ideoita ja edistää johdonmukaista ajattelua
- osanottajat rohkaistuvat esittämään ajatuksiaan ilman pelkoa joutumisesta naurunalaiseksi
- osanottajien tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen, myös organisaatiossa oleva hiljainen tieto pääsee esiin
- osanottajat tutustuvat toisiinsa ja toistensa ajattelutapoihin
- yhdessä löydetyt ratkaisut esillä oleviin haasteisiin rohkaisevat sitoutumista
- yritys/organisaatio saa tietoa henkilökuntansa tietotasosta

Sisältö
Koko päivän valmennustilaisuus (6 tuntia + tauot), jonka aikana perehdytään kehittämisen kohteena olevaan aiheeseen ja synnytetään uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi.
Aivoriihi sisältää:
- johdanto 2 t
- aivoriihi-työpaja 4 t

Räätälöintimahdollisuus:Aivoriihi voidaan toteuttaa kaksipäiväisenä valmennuksena, jonka ensimmäisenä päivänä on asiakasyrityksen / organisaation tilannetta ja suunnitelmia käsitteleviä alustuksia, joiden pitäjät järjestää asiakasyritys omasta henkilökunnastaan tai muualta, ja toisena päivänä on 6-tuntinen aivoriihi. Ensimmäisen päivän hinnoittelu määräytyy päivän pituuden ja konsultin osuuden mukaan.

Ottakaa yhteyttä niin laskemme Teille tarjouksen.

Muut valmennuspakettimme

"Mikroyrityksen pienpaketti": aivoriihi-tyyppinen valmennus 4-8 hengelle.

Kohderyhmä: Mikroyrityksen (alle 10 henkeä) kehittämiseen osallistuvat henkilöt, johtajat, esimiehet, työntekijät.

Sisältö
Koko päivän valmennustilaisuus (6 tuntia + tauot), jonka aikana perehdytään kehittämisen kohteena olevaan aiheeseen ja synnytetään uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi.
Aivoriihi sisältää:
- johdanto 2 t
- aivoriihi-työpaja 4 t

Ottakaa yhteyttä niin laskemme Teille tarjouksen.

Tietoturva toimistotyössä

Kohderyhmä: Toimistohenkilöstö, sihteerit, assistentit, luottamuksellista tietoa työssään käsittelevät

Luento- ja/tai työryhmätyyppinen valmennus, jonka sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Sisältö
- Luento 2 t
- Työpaja 4 t
Luento ja työpaja muodostavat yhdessä yhden päivän valmennustilaisuuden, mutta ne voidaan järjestää myös yksittäin ja erillisinä eli vain luento tai vain työpaja.
- Luento ja työpaja yhdessä: ks. Aivoriihi-kehittämisseminaari

Ottakaa yhteyttä niin laskemme Teille tarjouksen.


Yleiset hinnoitteluperiaatteet
Konsultointi
- Aikaveloitteisissa toimeksiannoissa laskutusperusteena on työhön käytetty aika, jota seurataan kalenteriajan mukaisesti, joka merkitään toimenpideluetteloon. Asiakkaalle esitettävässä laskussa eritellään asiassa tehdyt toimet ja niihin kulunut aika yhteensä. Asiakkaan tietosuojan turvaamiseksi ei toimia kirjata laskuun yksityiskohtaisesti, vaan tarkempi erittely annetaan asiakkaalle eri dokumenttina.
- Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sekä mahdollinen matkapäiväraha veloitetaan sopimuksen mukaan.
- Kuhunkin laskutettavaan erään lisätään voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

Valmennus
- Valmennustilaisuuden lopullinen hinta määräytyy konsultointisopimuksessa määriteltävän osanottaja- ja tuntimäärän mukaan.
- Valmennuspaketin hintaan sisältyy osanottajille jaettava materiaali.

- Valmennus tapahtuu asiakkaan tarjoamissa tiloissa, joiden kuluista vastaa asiakas - erillisestä sopimuksesta myös me järjestämme tarvittavan tilan.
- Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sekä mahdollinen matkapäiväraha veloitetaan sopimuksen mukaan.
- Kuhunkin laskutettavaan erään lisätään voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

Yhteystietomme ovat aloitussivulla, jolle pääsette tästä linkistä

© 2008-2013 SoleCon